Hva er kunstig intelligens (AI)?

AI er kunsten å trene maskiner til å utføre menneskelige oppgaver. Man må ikke nødvendigvis få et menneske til å programmere alt, men ved å gi maskinen eksempler kan den lære seg selv hvordan den skal takle forskjellige oppgaver. Ved disse eksemplene og data tilgjengelig kan maskinen finne mønster, lage algoritmer, teste dem og etter hvert finne mer korrekte resultater. Det handler ikke alltid om å simulere menneskelig intelligens, fordi noen ganger er det forventet at den skal overgå selv det.

Hva har dette å si for oss i fremtiden?

Kunstig intelligens kommer til å påvirke mange aspekter av livene våre i fremtiden. Vi er og blir en digitalisert verden, og med det kommer mye kunstig intelligens til å ta over for det som i dag er mange menneskers jobber. Allerede i dag ser vi glimt av hva vi har i vente i fremtiden når det kommer til måten vi handler på.

I asiatiske land har det eksistert selvbetjente butikker i mange år. Det er først nå i det siste at vi har sett dette dukke opp flere steder i Norge. Mange ser kanskje for seg at det umulig kan være en suksess for samfunnet hvis man aldri får noen menneskelig interaksjon. Om mennesker prater mindre med hverandre som en følge av dette har vi ingen fasit på, men når man ser hvordan vi forandret oss etter at smarttelefonen kom kan man forstå hvorfor noen bekymrer seg. På den mer positive siden bidrar dette til mer effektivitet, og sparing av penger og arbeidskraft. Med tid, energi og penger til overs kan vi fokusere på andre saker som trenger vår oppmerksomhet.

Hvorfor forlate huset hvis du ikke må?

Kunstig intelligens presser oss mer og mer i en retning hvor vi ikke lenger trenger å forlate huset for å utføre et ærend. I fremtiden kan kanskje smartkjøleskapene våre sende en melding til butikken om at det snart er tomt for egg og melk, og en time senere kommer en selvstyrt drone og leverer varene på døra. I mellomtiden kan man ta seg av en jobboppgave og har dermed brukt tiden mer effektivt.

Det kan være vanskelig å se for seg en verden med selvkjørte biler og droner som leverer pakkene våre på døra, men i dag kan vi ikke se for oss en verden uten tilgang til internett døgnet rundt. Nye produkter og tjenester dukker opp på markedet og det tar ikke lang tid før vi føler at vi er helt avhengige av dem for å få hverdagen til å gå opp.

Hvor lang tid tror du det tar før jobben som butikkmedarbeider er helt borte og erstattet med kunstig intelligens?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *