Kryptovaluta og blokkjeder

De siste årene har det vært mye snakk om kryptovalutaen, Bitcoin. For å forstå hva dette er trenger man å vite hvordan den ble til, fordi det forklarer hvorfor den faktisk fungerer.

Bitcoin kan regnes som de «ekte» pengene, og er digitalt gull. Man kan sammenligne det med gull, fordi gull er i likhet med Bitcoin begrenset, samtidig som det kan smeltes om til mindre deler og brukes til forskjellige ting. Det er begrenset fordi det finnes kun 21 millioner Bitcoin, etter alt dette har blitt «minet» ut finnes det ikke mer å hente. Frem til nå har over 18 millioner av dem blitt minet ut, et tall som øker hvert tiende minutt.

Siden Bitcoin ble til i 2008 har en stor del Bitcoin forsvunnet, grunnet at personene som eide dem har mistet sine personlige nøkler. Dette gjør situasjonen enda mer knapp.

Blokkjeder er den underliggende teknologien til kryptovaluta. Don Tapscott kaller dette «The Trust Protocol”, akkurat fordi den gjør at man kan stole på selve systemet, og ikke mellommennene (banker og andre selskaper) som har sine egne agendaer. Ressurser som penger er ikke oppbevart på et sted, men distribuert i en global hovedbok ved bruk at ekstremt vanskelig kryptografi/mattestykker/algoritmer.

Selve blokkjeden gjøres opp av mange blokker med data, og disse blokkene er lagret på det som heter «noder». Noder kan være hvilken som helst enhet, for eksempel en PC eller en større server. Blokkjedens infrastruktur formes av disse nodene som alle er koblet sammen, og de utveksler konstant data med hverandre slik at alle hele tiden er oppdatert. Nodene er altså ikke en del av blokkjeden, men er maskinen i nettverket som kjører blokkjeden.

Hver gang en avsender sender penger til mottaker sjekker nodene om den er gyldig. Hvis nodene godkjenner transaksjonen blir den lagt til i en blokk. Hvert tiende minutt blir en ny blokk laget, som inneholder alle transaksjonene som ble gjort i denne perioden. Minerne konkurrerer om å til å finne løsningen på de vanskelige algoritmene og mattestykkene, og blir de som kommer først blir deretter belønnet med digital valuta (Bitcoin). Når dette er gjort blir denne blokken «hektet» til den forrige blokken, som igjen er hektet til den før der. Slik blir en kjede av blokker til. Hvis man ønsker å hacke den ene blokken er man nødt til å hacke alle blokkene som kommer før den. En blokkjede kan i teorien kjøres på kun én node, men da vil den også være ekstremt sårbar mot hacking, strømbrudd og systemkrasj.

Noen grunner til hvorfor kryptovaluta er en «game changer»

  • I en verden som blir mer og mer digital og «åpen» er det mange som setter ekstra stor pris på privatliv. En blokkjede trenger ikke å vite hvem du er, bare at du har gjennomført en transaksjon.
  • Kryptovaluta er ikke basert på tillit. Med vanlig valuta har man ikke mulighet til å gå inn i hvelvet til bankene og telle gullet, men med kryptovaluta kan man det. Alt er tidfestet og kan verifiseres.

Kilder

https://medium.com/coinmonks/blockchain-what-is-a-node-or-masternode-and-what-does-it-do-4d9a4200938f

https://www.youtube.com/watch?v=Pl8OlkkwRpc

https://bitcoin.org/en/how-it-works

https://www.cnet.com/how-to/what-is-bitcoin/

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *