OKR – Hva er det alle i selskapet jobber mot?

OKR er et styringssystem/strategi som hjelper organisasjoner og selskaper å nå sine mål. Det er en oversiktlig måte for alle ansatte å se hva medarbeidere jobber mot, og hvor langt på vei de er til nå målene sine.

Objective = Hva ønsker du å oppnå?
Key result = Hvordan skal du komme dit?

Alle i bedriften setter sine egne mål for en gitt tidsperiode, for eksempel ett år. Målene man setter kan være for teamet man jobber med, hele selskapet, eller personlig. Objektivet er et mer overordnet mål som forklarer hva du ønsker å oppnå, mens «key results» defineres med tall slik at det blir enkelt å måle i fremtiden. Det skal ikke være lett å nå målene sine, derfor må man man finne en god balanse mellom realistisk og ambisiøs når man setter dem. Målene kan regnes som «ferdige» når man har nådd 70-75%, og hvis man noen gang kommer til 100% skal veien dit ha vært svært lang og krevende. Etter man har begynt å jobbe skal hver person/hvert team oppdatere sine key results hver uke slik at alle kan se hvor langt på vei de er kommet. Underveis kanskje man finner ut at målet ikke lenger er det samme, og da kan man endre på sin OKR.

Så fort man er kjent med konseptet til OKR tar det ikke mye tid å implementere. Det er heller ikke spesielt tidkrevende å gjennomføre en oppdatering av sine key results hver uke. Store selskaper som Google, LinkedIn, Zynga, Twitter, Uber og mange flere bruker OKR, men systemet kan passe inn i mange forskjellige industrier og oppsettet er fortsatt det samme – altså er det veldig intuitivt og man trenger ikke spesielle kunnskaper for å bruke det.

En TED Talk av John Doerr hvor han forteller om hvordan man setter gode mål
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I

Hvordan blir en bedrift mer effektiv med OKR?

Måten man evaluerer målene på er enkel og effektiv, som gjør at man kan fokusere tiden sin på forbedring i stedet for å gjennomføre kompliserte og tidkrevende evalueringer. Når OKR er tilgjengelig for alle å se er det mindre sjanse for at det oppstår misforståelser. For eksempel at to team jobber med samme type arbeid eller med noe som motstrider hverandre. I stedet kan det øke effektiviteten i et selskap fordi alle vet hva “det store bildet” er, og forstår hva de er nødt til å bidra med.

Det kan tenkes at mange flere selskaper burde implementere OKR som styringssystem, og i fremtiden kanskje det er noe man tar for gitt at alle bruker. Det vi vet nå er hvert fall at det ikke fører til noe negativt.

Kilder:

https://weekdone.com/resources/objectives-key-results

https://www.linkedin.com/pulse/beginners-guide-okr-framework-ragavendran-madhusudanan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *